योद्धा @ ८०

हा उपक्रम “लोकनेटवर्क” मीडिया हब च्या सौ. कंचन विशाल दुराफे यानी हाती घेतला आहे.

सौ कंचन यांचे म्हणणे आहे कि सर्व जनतेने भरपूर प्रतिसाद द्यावा. इथे आपले नाव पत्ता व मोबाईल क्रमांक द्यावा व यापुढे अश्या मध्यमातून भरपूर समाजकार्य करण्यात येईल.

श्री शरद पवार साहेब हे स्वतः मध्ये राजकारण व समाजकारण याची एक अद्भुत “विद्यानगरी” आहेत.

प्रवेश अर्ज

मोबाईल क्र १० पेक्षा कमी/जास्त क्रमांक नसावे.

Click or drag a file to this area to upload.

“लोकनेटवर्क” मीडिया हब | सौ. कंचन विशाल दुराफे